Odprave

Člani PK Martinček se v okviru kluba ali samostojno vsako leto odpravimo na različne dele sveta.

Predlagamo ogled: