Literatura s področja športnega plezanja in alpinizma

Na tem odseku spletne strani najdete uporabno literaturo za športno plezanje in alpinizem. Literatura naj vam služi za spoznavanje najnovejših smernic v okviru plezanja. Za učenje vrvne in plezalne tehnike vam kljub temu svetujemo, da povprašate eno izmed za to usposobljenih oseb (inštruktorje športnega plezanja, alpinistične inštruktorje, ipd.).

1. GRADIVO ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠPORTNI PLEZALEC (Branje priporočamo, v kolikor ste začetnik)

Gradivo za pridobitev naziva Športni plezalec

2. VIRI S STRANI KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE (Branje priporočamo, če ste osnove že predelali in bi radi svoje znanje še poglobili)

Zgodovina in organiziranost športnega plezanja (A. Kokalj)

Poškodbe pri športnem plezanju in preventiva (M. Čufar)

Opremljanje naravnih plezališč, varstvo narave in etični kodeks (M. Golob)

Gibljivost, ogrevanje, raztezne vaje

Trening športnih plezalcev (T. Česen)

Tehnika plezanja

Oprema in vrvna tehnika

Pedagoške in didaktične osnove ter organizacija dela z mladimi (L. Möscha)

Prva pomoč

  • Prva pomoč – povzetek (P. Hostnik)
  • Uroš Ahčan: Prva pomoč – priročnik s praktičnimi primeri (Ljubljana: RK Slovenije, 2006)

3. ALPIROČNIK

*Alpiročnik je spletni alpinistični učbenik. V njem so zbrane različne vsebine, povezane s širokim spektrom alpinističnih dejavnosti. Za vsebino so odgovorni člani uredniškega odbora, ki so zadolženi za področja, opisana v zbirnem meniju na levi strani. Po najboljših močeh skrbijo za ažurnost ter konsistenco vsebin. Obseg vsebin je okvirno določen z obsegom vsebin, ki jih sicer podajamo na alpinističnih šolah na alpinističnih odsekih v Sloveniji.

Uredniški odbor in avtorji člankov ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za dogodke, ki bi bili lahko posledica napačnega ravnanja in napačne interpretacije vsebin iz Alpiročnika. Zbrane vsebine, postopki in tehnike so namenjene splošnemu informiranju o alpinistični tehniki. Udejstvovanje pri vseh aktivnostih, ki se dotikajo vsebine Alpiročnika, je potencialno nevarno in brez ustreznega predhodnega izobraževanja lahko vodi do usodnih posledic. Vsebine iz Alpiročnika se načeloma podajajo skozi program alpinističnih šol na alpinističnih odsekih/klubih in niso primerne za samostojno pridobivanje znanja in izkušenj.

Alpiročnik je nastal na Alpinističnem odseku Rašica iz potrebe po gradivu za alpinistično šolo, kasneje pa smo v sodelovanju z inštruktorji Komisije za alpinizem pri PZS vsebine dopolnili in jih ponudili na uporabo vsem alpinističnim odsekom/klubom v Sloveniji.

Gradivo služi kot osnovno izobraževalno gradivo za programa Alpinist in Alpinistični inštruktor, ki se izvajata na Komisiji za alpinizem.

POVEZAVA NA ALPIROČNIK

Pozor, snežni plaz & 10 varnostnih pravil športnega plezanja

S klikom na spodnji fotografiji si lahko ogledati zloženki, ki sta bili izdani v okviru PZS. Dodatne informacije nikoli ne škodijo!

 

Smučišče Peca – OPOZORILO ZA TURNE SMUČARJE!!!

Za vse, ki uporabljamo smučišče na avtrijski strani Pece za turnosmučarske namene velja naslednje opozorilo: http://www.turnarit.si/index.php/archives/3424.

Odpoklicani samovarovalni kompleti

GRS Maribor: Na spodnji povezavi najdete seznam kompletov za ferate, ki so jih proizvajalci odpoklicali iz uporabe. Stanje je na dan 30.8.2012. Vzrok je bila smrtna nesreča. Vsi kompleti so sestavljeni iz elastičnih trakov! V priloženi tabeli so v koloni Betroffen > Hersteller-Rückruf napisani sistemi, ki so nevarni. Za sisteme v koloni nicht betroffen pa umik ne velja.

Seznam odpoklicanih samovarovalnih kompletov >>

Alpinistični priročnik

Alpiročnik je spletni alpinistični učbenik. V njem so zbrane različne vsebine, povezane s širokim spektrom alpinističnih dejavnosti. Za vsebino so odgovorni člani uredniškega odbora, ki so zadolženi za področja, opisana v zbirnem meniju na levi strani. Po najboljših močeh skrbijo za ažurnost ter konsistenco vsebin. Obseg vsebin je okvirno določen z obsegom vsebin, ki jih sicer podajamo na alpinističnih šolah na alpinističnih odsekih v Sloveniji.

Pojdi na priročnik >>