O klubu

Plezalni klub Martinček
Vorančeva ulica 5
2360 Radlje ob Dravi

D.Š.: 60258918

Št. TRR: SI56 1010 0004 9475 524
BIC koda Banke Koper d.d: BAKOSI2X

E: info@pk-martincek.net, pkmartincek@gmail.com

Plezalni klub Martinček Radlje leta 1995 ustanovila skupina entuziastov, ki so na Kalvariji odkrivali športno plezanje. Klub je v začetku deloval kot odsek PD Radlje ob Dravi. Zaradi razhajanj v pogledih na delovanje kluba se je ta podal na samostojno pot.

Klub so v zadnjem desetletju zaznamovali 3 prelomni dogodki:

  • postavitev nizko plezalne stene v stari telovadnici v Radljah ob Dravi
  • sprejem kluba v Komisijo za športno plezanje pri PZS
  • postavitev visoke plezalne stene v športni hiši Radlje ob Dravi.

Leta 2006 smo s pomočjo donatorjev v stari telovadnici postavili nizko plezalno steno. To je zagotovo bil začetek nove dobe Martinčkov in popularizacije športnega plezanja v zgornji Dravski dolini. S postavitvijo nizko plezalne stene je klub dobil osnovne pogoje za delo z mladimi.

Klub je bil sprejet pod okrilje PZS in s tem KŠP leta 2007. S tem so tekmovalci PK Martinček Radlje lahko pridobili licenco KŠP in pravico do nastopanja na tekmovanjih državnega ranga.

Leta 2010 je bil v Radljah ob Dravi zgrajen moderen športni objekt v katerem je postavljena tudi visoka plezalna stena. Stena izpolnjuje vse pogoje za organizacijo tekmovanj na mladinski ravni. Upravljalec stene je zavod ŠKTM Radlje ob Dravi v sodelovnaju s Plezalnim klubom Martinček.